Odia Poem : Gharachatia by Bijan RayGharachatia Poem

Janichha ki Pile Gharachatia,
chhota pakhitie chhita dhusaria,
Ate se bada Natakhatia.

Dein Dein sie sina dana andale,
manisha basati pasa dekhi rahe,
basa bandhe chala chhapara tale.

Sundara dise ta dhuligadhua,
Udi buluthae e chalu se chala,
Dise se ta bada kautukia.

Poka joka kita khae se mari,
Paribeshaku se rakhithae sapha,
Ama pain bada se upakari.

Poem by : Bijan Ray (Mahaveer Apartment, Link Road, CTC – 12)

Tag Clouds
odia poems
Similar Articles for You
Posted Under: ,

2 Comments

  1. SANTOSH REDDY says:

    nuhe mu lekhaka nuhe mu kabi jha ha mu lekhuchi manaru bhabi

Give Responses for "Odia Poem : Gharachatia by Bijan Ray"