Bhala Pae Tate 100 Ru 100
  • Lyrics of Ete Megha Thai Bhiju Nahin Kahin (Bhala Pae Tate 100 Ru 100)

    ଏତେ ମେଘ ଥାଇ, ଭିଜୁ ନାହିଁ କାହିଁ ॰ ॰ ମନେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ଜାଗା ଜମା ନାହିଁ ଏତେ ମେଘ ଥାଇ, ଭିଜୁ ନାହିଁ କାହିଁ ॰ ॰ ମନେ ପ୍ ...

    ଏତେ ମେଘ ଥାଇ, ଭିଜୁ ନାହିଁ କାହିଁ ॰ ॰ ମନେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ଜାଗା ଜମା ନାହିଁ ଏତେ ମେଘ ଥାଇ, ଭିଜୁ ନାହିଁ କାହିଁ ॰ ॰ ମନେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ଜାଗା ଜମା ନାହିଁ କାହା ସାଥେ ଚାଲୁଛି ମୁଁ , କାହା ସାଥେ ଗପୁଛି ମୁଁ ॰ ॰ ଛାଇ ନିଦରେ ॰ ॰ ॰ ପ୍ରେମ ଆ ...

    Read more