Tag: Poem

Odia Poem : Gotie Gotie by Radha Krushna Pattnaik

Gotie Gotie Phulaku Gunthile, Hoijae Phula Mala, Topae topae barasa panire, Nai

Ardhendu Ardhendu

Odia Poem : Gharachatia by Bijan Ray

Janichha ki Pile Gharachatia, chhota pakhitie chhita dhusaria, Ate se bada Natakhatia.

Ardhendu Ardhendu
adbanner